Nạo vét vũng quay và luồng tàu – Dự án cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

Dự án

Dự án cảng tổng hợp Vĩnh Tân

Công trình

Nạo vét vũng quay và luồng tàu

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp Vĩnh Tân

Địa điểm

Huyện Tuy Phong - tỉnh Bình Thuận

Nhà thầu chính

Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân

Nhà thầu phụ

Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung

Thời gian

2018 -2019