Hợp đồng gói 8, Dự án Xây dựng hạ tầng cảng Lạch Huyện.

Dự án

Xây dựng hạ tầng cảng Lạch Huyện

Công trình

Hợp đồng gói 8: Công tác nạo vét kênh và đổ thải Phần A ( Giai đoạn 1)

Chủ đầu tư

Bộ giao thông vận tải – Ban quản lý dự án Hàng hải

Địa điểm

Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

Nhà thầu chính

Công ty TNHH Xây dựng Toyo

Nhà thầu phụ

Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung

Thời gian

03/2017 – 06/2017