Hợp đồng gói 6, Dự án Xây dựng hạ tầng cảng Lạch Huyện

Dự án

Xây dựng hạ tầng cảng Lạch Huyện

Công trình

Hợp đồng gói 6: Công tác nạo vét bến tàu phục vụ

Chủ đầu tư

Bộ giao thông vận tải – Ban quản lý dự án Hàng hải

Địa điểm

Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

Nhà thầu chính

Liên danh Penta- Toa

Nhà thầu phụ

Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung

Thời gian

05/2017 – 06/2017