Thi công nạo vét gầm bến số 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng Tổng hợp Quốc tế Gang thép Nghi Sơn

Dự án

Dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp Quốc tế Gang thép Nghi Sơn

Công trình

Thi công nạo vét gầm bến số 1

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần gang thép Nghi Sơn

Địa điểm

Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa

Nhà thầu

Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung

Thời gian

3/2014 – 6/2015