Thi công nạo vét khu nước trước bến số 1, số 2 thuộc dự án: Nâng cấp cầu cảng PTSC Thanh Hóa – Bến số 1 từ 10.000 DWT lên 20.000 DWT và Bến số 2 từ 10.000 DWT lên dưới 50.000 DWT

Dự án

Nâng cấp cầu cảng PTSC Thanh Hóa – Bến số 1 từ 10.000 DWT lên 20.000 DWT và bến số 2 từ 10.000 DWT lên dưới 50.000 DWT

Công trình

Thi công nạo vét khu nước trước bến số 1, số 2

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

Địa điểm

Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa

Nhà thầu

Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung

Thời gian

7/2014 – 1/2015