Công trình nạo vét lần đầu các công trình biển thuộc Dự án đầu tư các hạng mục hạ tầng cơ sở do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện phục vụ Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Dự án

Liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Công trình

Nạo vét lần đầu các công trình biển thuộc Dự án đầu tư các hạng mục hạ tầng cơ sở do Tập đoàn dầu khí Việt Nam thực hiện phục vụ Dự án Liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Chủ đầu tư

Dầu khí Việt Nam

Địa điểm

Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Nhà thầu

PTSC – VINAWACO- PVC

Công ty cổ phần xây dựng Huyền Minh

Thời gian

8/2013 – 10/2015