Nạo vét duy tu luồng Soài Rạp năm 2018- Giai đoạn đầu kỳ

Dự án

Nạo vét duy tu luồng Soài Rạp năm 2018

Công trình

Hợp đồng gói 6: Nạo vét luồng Soài Rạp

Chủ đầu tư

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông

Địa điểm

TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang và Long An

Nhà thầu chính

Liên danh Mỹ Dung- Minh Hằng- Sao Mai- Long Hải

Thời gian

12/2019 – 7/2020