Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2020 đoạn kênh Hà Nam, Bạch Đằng, sông Cấm và kênh Cái Tráp.

Cảng

n.